ЗА НАС

Рубикон Транспорт Експрес:

● основана 1992 година
● изградена от професионалисти с опит придобит в големите фирми за международен транспорт (СО МАТ и др.)
● представлявана от свои кореспонденти във Франция и Иран
● Редовен член на НСБС и ФИАТА от 1995г
● застрахована отговорност на спедитора от ДЗИ
● осигурява автомобилен транспорт от и за Западна Европа към Балканския полуостров и Близкия Изток и страните от Средна Азия
● осъществява специализирани директни автомобилни и комбинирани превози.
● използва съвременни транспортни схеми и технологии, мултимодални превози.
● извършва експресни превози с автомобили двоен екипаж и кратки срокове на доставка
● съблюдава и спазва стриктно българското и европейско законодателство
● прилага политика за коректно ценообразуване и високо качество на предлаганите услуги, като лоялен и отговорен партньор.
● проследява подготовката и изпълнението на поръчката от възлагането до доставката чрез постоянни контакти по веригата клиентите –изпълнители- администрация
●изгражда и утвърждава имидж на коректен и стабилен партньор сред българските и чуждестранните си клиенти

НИЕ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ТАМ, КЪДЕТО ДРУГИТЕ СПИРАТ