УСЛУГИ

Международна спедиция и международен транспорт

● международен и вътрешен транспорт

  • превози на комплектни товари

  • превози на групажни товари

  • комбинирани превози

  • наемане на камиони

●Собствен транспорт
  • превози със собствени транспортни средства

  • последващ транспорт

●Логистика и складиране
  • претоварни дейности по дестинации

  • складови дейности

  • Митническо агентство